Splitting av fjellknaus

Enkel fjerning av fjellknaus ved bruk av fjellsplitting. Typisk småoppdrag der både utsikt og utnyttelse av hage ble betraktelig bedre.

Et oppdrag som sannsynligvis ville blitt mye mer kostbart ved bruk av dynamitt, men som rimelig kan løses ved bruk av fjellsplitting.