Småjobber

Vi utfører også småjobber som;

  • Transport av (mindre) utstyr, maskiner, møbler, kasser eller lignende.
  • Transport av stein, singel, sand, pukk, jord, fyllmasser og lignende.
  • Riving / fjerning av tre, skog, busker med mer.
  • Riving / fjerning av betongkonstruksjoner, eksempelvis garasjer, boder, trapper eller lignende.
  • Mindre asfaltarbeid (små/større hull i veibane/parkeringsplass, mindre parkeringsplasser eller lignende)

Ta gjerne kontakt om du har småjobber som ikke er nevnt i listen.