Våre tjenester

Fjellsplitting fra Kallestad Maskin og Fjellsplitting

Fjellsplitting

Effektiv og risikofri fjerning av fjell, steiner og betong uten bruk av dynamitt og fare for rystelser.

Grunnarbeid

Plannering av parkeringsplasser, garasjer eller andre formål som krever endring i grunnen.

Drenering fra Kallestad Maskin og Fjellsplitting

Drenering

Drenering rundt hus og kjellere der uønsket vann har ført til fuktproblemer.

Rehabilitering av kjeller

Rehabilitering av kjellere og lignende. Lavt under taket? Da kan gulvet senkes ved å fjerne fjell, stein og pukk i grunnen.