Parkeringsplass

Fjerning av stein og jord. Splitting av fjell og større steiner. Planert og gruset, klar for kunde til å sette opp garasje.