Grunnarbeid

Kallestad Maskin og Fjellsplitting utfører alle former for grunnarbeid. Grunnarbeid omhandler alt arbeid som gjøres i forkant før grunnen skal brukes til et spesielt formål. Typisk eksempler på dette kan være oppføring av garasje, drenering, lekeplass eller parkeringsplass. Det er også forskjellig grad av hva som innebærer grunnarbeid. Det kan være så enkelt som å grave bort jord og småstein, men også fjerning av fjell og større steiner. Vi kan også fjerne fjell ved bruk av hydraulisk fjellsplitting, noe som innebærer forsiktig fjerning av fjell, betong og stein uten fare for rystelser og skade på nærliggende grunn.

Uansett forhold, vi hjelper deg å tilrettelegge slik at marken blir flat, og du kan sette opp det du måtte ønske på grunnen.

Eksempler på grunnarbeid:

  • Fjerning av fjell (fjellsplitting/sprengning)
  • Utgraving av tomt for bygging av garasje, bod, tilbygg eller lignende
  • Grunnarbeid for støping av grunnmur
  • Planering for parkeringsplass, lekeplass eller lignende
  • Drenering, vann og avløp
  • Støttemur
  • Trapper eller andre tilkomstveier