Rehabilitering kjeller

Pigget opp gulv i kjeller, omtrent 60cm ned i grunn. Løs masse og fjellknauser ble fjernet. Klar til støping av nytt gulv.