Fjerning av gammel oljetank

Oljetank fra et gammelt bygg skulle fjernes. Tanken var bygget inn i et eget avlukket rom, heldekket av murstein. Vi fjernet alt sammen, slik at oljetanken kunne fraktes bort fra stedet.