Kjeller rehabilitering

Kunde ønsket å senke kjellergulv, omtrent 80cm. Det var ønske om nytt og større inngangsparti, så vegger ble åpnet opp og tilpasset ny bredde. Betonggulv meislet opp med hydraulisk meisel, løsmasser gravd opp og transportert ut via transportbånd.