Ny drenering i tilkomstvei

Store mengder vann fra fjellsiden førte stadig vekk til at grusveien til rekkehusene ble «vasket bort». Vi tok oppdraget med å grave opp, legge ny drenering i grøft, pigget bort løst fjell for mest mulig utnyttelse av vei. Det ble lagt ned flere dreneringsrister for å ta unna vann som vil renne ned den relativt bratte bakken. Det blir også lagt ned kantstein for å skille grøft og asfaltkant.